دامنه كاربرد خدمات:
آزمايشگاه تخصصي سيستم كيفيت فنون از كادري متخصص و مجرب در زمينه محصولات غذايي بهره مند مي باشد. اين آزمايشگاه از بخش هاي آماده سازي، شيميايي، ميكروبي، سم شناسي، آموزش و تحقيق و توسعه تشكيل شده است. پرسنل آزمايشگاه از تجربه چند ساله در زمينه شناسايي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي محصولات غذايي و آزمون هاي مرتبط بهره مند است. همچنين كادر پرسنلي مذكور با انواع آلودگي هاي ميكروبي محتمل در محصولات فوق الذكر و روش هاي شناسايي و اندازه گيري آنها آشنايي دارد. پرسنل آزمايشگاه با تحقيق بر نمونه هاي دريافتي با باقيمانده سموم شيميايي و طبيعي آلوده كننده محصولات فوق آشنايي داشته و با هدف جلب رضايتمندي مشتري در زمينه هاي ذيل در بخش هاي فوق الذكر آزمايشگاه ارائه خدمات مي نمايند.
 

بخش هاو تجهيزات آزمايشگاه شرکت  سیستم کیفیت فنون به شرح ذیل می باشد :

بخش شیمیایی
[اين بخش مجهز به كليه تجهيزات مورد نياز جهت انجام آزمون هاي شيميايي و فيزيكي چاي و پسته مي باشد.]
 • سختی سنج
 • سایش
 • رفراکتومتر
 • دستگاه فيبروترم
 • انواع كوره هاي الكتريكي و هات پليت
 • انواع ترازوهاي آزمايشگاهي
 • دستگاه پلاريمتر
 • دستگاه سانتريفوژ
 • رطوبت سنج ديجيتالي
 • بن ماري، آسياب آزمايشگاهي، PH متر و...
بخش ميكروبي
اين بخش مجهز به كليه تجهيزات مورد نياز جهت انجام آزمون هاي ميكروبي مي باشد.
 • ميكروسكوپ
 • كلني كانتر
 • شيكرهاي ارلن و بالن
 • شيكر لوله
 • اتوكلاو
 • انكوباتور
 • انکوباتور یخچالدار
 • فور

بخش سم شناسي
اين بخش مجهز به كليه تجهيزات مورد نياز جهت اندازه گيري سموم طبيعي، شيميايي، فلزات سنگين و... مي باشد. خدماتي كه در اين بخش ارائه مي شود عبارتند از:
 • دستگاه HPLC
 • دستگاه اسپكتروفتومتر
 • دستگاه جذب اتمي کوره ای
 • GC
 • کابینت UV
بخش R&D
آزمايشگاه سيستم كيفيت فنون در راستاي خط مشي و اهداف خود به منظور شناسايي مشكلات موجود در مسير توليد مواد غذايي، ارائه راهكار مناسب براي رفع آن و ايجاد انگيزه و روحيه پژوهشي در ميان پرسنل خود داراي گروه R&D با اهداف ذيل مي باشد:
1- اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي مواد غذايي مختلف، جهت توسعه دامنه كاري آزمايشگاه.
2- شناسايي عواملي كه در مسير توليد مواد غذايي مختلف اثر منفي بر سلامت مصرف كننده دارند و سبب كاهش كيفيت مواد غذايي مي شوند و تدوين و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي رفع مشكلات فوق الذكر.
3- همكاري با اداره استاندارد جهت تدوين و به روز آوري استاندارد هاي موجود.
4- طراحي و تدوين روشهاي آزمون جديد و استاندارد نشده.
5- ارائه مقالات علمي و تحقيقاتي پروژه هاي موجود.
6- همكاري با دانشگاههاي علوم پزشكي ،اداره نظارت بر مواد غذايي ،اداره استاندارد جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي.
7- طراحي و اجراي تكنيك هاي مهندسي مربوط به روشهاي آزمون

 
روند دریافت نمونه در آزمایشگاه

Labratuar Map
دامنه فعالیت آزمایشگاه سیستم کیفیت فنونe" class="td-center" style="padding: 10px;">ردیف
درصد رطوبت، درصد خاکسترکل، درصد خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل، درصد خاکسترنامحلول در اسید کلریدریک، قلیائیت خاکستر، عصاره آبی، درصد کافئین، درصد سلولز خام، مس، سرب، ارسنیک، نیکل، باقیمانده سموم چای کیسه ای 1
درصد رطوبت، درصد خاکسترکل، درصد خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل، درصد خاکسترنامحلول در اسید کلریدریک، قلیائیت خاکستر، عصاره آبی، درصد کافئین، درصد سلولز خام، مس، سرب، ارسنیک، نیکل، تست ارگانلپتیک، باقیمانده سموم چای سیاه 2
پراکسید، ویژگیهای فیزیکی، رطوبت، آفلاتوکسین، نمک انواع پسته و بادام زمینی 3
درصد رطوبت، سختی خاکستر قند، قند اینورت، رنگ محلول، رنگ ظاهری، وارفتگی، پلاریزاسیون، سایش، انیدریدسولفورو، مس، سرب، آرسنیک قند و شکر 4
آزمونهای فیزیکی، اندازه گیری آمیلوز برنج 5
درصد نمک، درصد چربی، پر اکسید، بررسی وجود شن و ماسه درصد وزن آبکش، یکنواختی، اسیدینه، PH، درصد پری، اندازه گیری اسید بنزوئیک، تعیین وجود حشرات در کنسرو انواع کنسرو 6
جدا کردن و شناسایی، باکتری آنتروکوک، جستجو و شناسایی
سالمونلا، جستجو و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس، جستجو و شناسایی اشرشیاکلی، تشخیص و شمارش کپک و مخمر، تشخیص و شمارش کلی فرم، تشخیص و شمارش باکتریهای هوازی و بیهوازی
آزمونهای میکروبیولوژی 7

یادآوری: اندازه گیری سرب توسط آزمایشگاه همکار ویرومد انجام میگیرد.

دکتر مرتضی پیر علی
مدیر کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو